Skrót PIT – Personal Income Tax

Skrót PIT to skrót od angielskich słów Personal Income Tax, które oznaczają dosłownie podatek od dochodów osobistych. Skrót PIT zatem odnosi się do podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne. Jest to podatek bezpośredni, płacony przez podatników od uzyskanego przychodu (dochodu).

Skala podatkowa, według której jest opłacany podatek, jest progresywa, to znaczy stosuje się odpowiednio stawki 18% i 32%. Istnieją inne formy opodatkowania dochodów od osób fizycznych, w przypadku gdy zaistnieją następujące warunki:

  • Prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, sposób opłacania podatku wybieramy poprzez pisemne oświadczenie składane przez podatnika.
  • Z odpłatnego zbycia kapitałów pieniężnych niektórych rodzajów (np. papiery wartościowe).
  • Z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych.
  • Ryczałt ewidencjonowany od niektórych rodzajów dochodów (przychodów).