Rozliczasz PIT za 2017 rok? Pamiętaj o przekazaniu 1% od dochodu

Rozliczając zeznanie dowolne zeznanie PIT, takie jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za zeszły rok podatkowy 2016, możemy wciąż przekazywać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotyczy to wszystkich dochodów, jakie podatnicy uzyskiwali na terenie naszego kraju….

Przekazanie 1% podatku w dowolnej deklaracji PIT jest aktem dobrowolnym. Nie musimy oczywiście tego robić, jednak nie należy mieć żadnych wątpliwości, że takie działanie jest zdecydowanie pożyteczne, szczególnie jeśli celem przekazania darowizny jest zbiórka funduszy dla osób chorych, poszkodowanych. Oczywiście to tylko jedna strona medalu. Wśród organizacji, które zostały uprawnione do otrzymywanie takiej formy darowizny w postaci 1% podatku są także stowarzyszenia oraz fundacje zrzeszające sympatyków klubów sportowych czy innych organizacji lokalnych, działających np. na rzecz danego regionu. Z reguły kampanie informacyjne, czy to w telewizji czy w Internecie informują nas o takiej możliwości. Czasami też akcje informujące o zbiórce dla osób potrzebujących, bądź też wspieraniu organizacji pojawiają się w szkołach, sklepach, zakładach pracy czy biurach księgowych.

Oczywiście to my ostatecznie decydujemy, na co przeznaczone zostaną pieniądze z 1% podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie mamy konkretnego celu, a bardzo chcemy skorzystać z takiej możliwości, warto zajrzeć do Wykazu Organizacji Pożytku Publicznego, zamieszczonego na stronie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O tym, czy dana organizacja zostanie w roku podatkowym zakwalifikowana jako OPP decydują odrębne przepisu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

Sama procedura nie jest skomplikowana. W trakcie wypełniania dowolnego zeznania podatkowego dla osób fizycznych, lub też korekty zeznania, także możemy przekazać 1% na wybraną przez nas organizację pożytku publicznego. W polskim prawie wnioskiem o przekazanie takiej kwoty uznaje się wskazanie w rocznej deklaracji PIT podanie numeru KRS danej organizacji oraz kwoty, która oczywiście nie może przekroczyć 1% rzeczywistej, należnej daniny.

Dalej wszystko w rękach naczelników urzędów skarbowych, którzy od maja do lipca roku następującego po podatkowym, przekazują rzeczone kwoty na rachunek bankowy wskazany przez daną organizację OPP. Z kwoty potrącane są koszty przelewu bankowego. W podanej przez naczelnika urzędu informacji znajdują się dane imienne i adresowe przekazującego, wysokość kwoty oraz dopisek szczegółowy, czyli cel, na jaki darowizna ma być spożytkowana. Do podania takich danych musi wyrazić jednak zgodę podatnik.

Kiedy 1% nie trafi do organizacji OPP

Oczywiście, istnieją też sytuacje, w których organizacja OPP straci możliwość otrzymywania darowizny z 1% podatku. Naczelnik danego urzędu skarbowego może w pewnych sytuacjach odstąpić od przekazania tejże darowizny – np. kiedy numer rachunku bankowego nie został podany prawidłowo, bądź też organizacja zostanie usunięta z wykazu OPP. Przyczyną nieprzekazania 1% może być także przypadek, w którym podatnik wypełniający swój roczny PIT wpisze numer KRS, którego nie ma w wykazie, oraz przekroczenie faktycznej kwoty 1%.