PIT 37 – Terminy o których należy pamiętać

W administracji podatkowej terminy odgrywają najważniejszą rolę, a szczególnie terminy zapłacenia podatku. W roku 2017 czeka nas, tak jak w latach poprzednich rozliczenie arkuszy takich jak druk PIT-28, PIT-36, PIT-36L, nasz pracowniczy druk PIT-37 i wreszcie PIT-38 oraz PIT-39. Niektórzy z nas styczność będą mieli także z drukiem PIT-11, PIT-40 czy PIT-8C. Łatwo jest się w tym wszystkim pogubić, choć tak naprawdę tylko ryczałtowcy i właściciele firm zobowiązani są do regularnego dotrzymywania terminu każdego miesiąca, w ciągu roku podatkowego.

A co może nas czekać, jeśli mimo szczerych chęci zapomnimy dotrzymać terminu złożenia naszego rocznego zeznania PIT? No cóż, w takim wypadku istnieje kilka możliwych scenariuszy. W pierwszym wariancie możemy zawsze odwołać się do instytucji czynnego żalu, a następnie dokonanie korekty zeznania PIT-37. Kolejny przypadek to nałożenie na nas kary grzywny, w myśl przepisów kodeksu karnego skarbowego – gdzie pominięcie terminu rozpatrywane będzie jako wykroczenie. W skrajnych przypadkach takie przeoczenie może stać się przestępstwem karno-skarbowym.

Programy komputerowe PIT to duże udogodnienie dla podatników rozliczających się z fiskusem. Na naszej stronie znajdziecie Państwo najnowszą wersję programu PIT-Y 2017/2018, który stanowi pomoc dla osób fizycznych, które chcą rozliczyć się z urzędem skarbowym w terminie, unikając niepotrzebnych problemów. Aplikacja PIT automatyczne pobiera wszelkie niezbędne aktualizacje, a także uzupełnia bazę druków o najnowsze wersje arkuszy, wydawane przez Ministerstwo Finansów. Wypełniając dowolne zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 mamy pewnośc, że zrobimy to na czas, całkowicie poprawnie.

Najważniejsze terminy składania PIT w roku 2017

Najszybciej, bo już 20 stycznia 2017 roku rozliczają się drukiem PIT-16A podatnicy, którzy zdecydowali się na kartę podatkową. W tym samym dniu płatnicy (a zatem informacja jest ważna tak naprawdę dla pracodawców oraz przedsiębiorców) składają w urzędzie druki PIT-4R oraz PIT-8AR.

Z końcem miesiąca, 31 stycznia 2017 roku upływa termin rozliczenia druku PIT przez ryczałtowców, składających PIT-28.

Z końcem kolejnego miesiąca, 28 lutego 2017 roku płatnicy składają druki takie PIT-40, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-11A oraz wreszcie PIT-14.

Dla wszystkich osób wypełniających zeznania takie jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 ostatecznym terminem jest 2 maja 2017 roku. Standardowo jest to zawsze ostatni dzień kwietnia, jednak 30 kwietna 2017 roku przypada akurat w niedzielę, a kolejnym dzień 1 maja jest ustawowo wolny od pracy. Najbliższym terminem będzie zatem dzień kolejny – wtorek.

Ponadto, do 20 dnia każdego miesiąca 2017 roku podatnicy mają obowiązek wpłacania zaliczek PIT dla skali podatkowej zaliczek od podatku liniowego, od podatników którzy uzyskali przychód za pośrednictwem płatnika oraz wpłat, jakie pobierane są przez płatnika na poczet zaliczek PIT oraz zryczałtowanego podatku od wpłacanych przez nich kwot.