PIT-11A i PIT-40A. Rozliczanie emerytów i rencistów przez KRUS

Zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych pobierane są przez odpowiednie jednostki KRUS. Dzieje się tak w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym. W minionym roku kwota potrącanych zaliczek na podatek dochodowy wynosiła 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę. Od tego odliczana była kwota 46 zł i 33 gr. […]

Zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych pobierane są przez odpowiednie jednostki KRUS. Dzieje się tak w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym. W minionym roku kwota potrącanych zaliczek na podatek dochodowy wynosiła 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę. Od tego odliczana była kwota 46 zł i 33 gr. Odpowiedni formularz PIT powinien być przekazany emerytom i rencistom do końca lutego. Drukiem tym jest formularz PIT-40A, zawierający roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A, będący informacją dotyczącą dochodów uzyskanych od organu rentowego). Dostarczenie tych dokumentów do podatników należy do obowiązków KRUS.

Wszelkie dane podatkowe, które dotyczą emeryta lub rencisty KRUS przekazuje do urzędu skarbowego, w ostatni dzień roku podatkowego. Urzędy te są odpowiednie dla miejsca zamieszkania podatnika, poza granicami kraju właściwy jest urząd opodatkowania osób zagranicznych. Najczęściej dokumentem właściwym, wystawianym poprzez KRUS jest druk PIT-40A.

W przypadku gdy emeryt lub rencista nie osiągnął żadnego innego przychodu poza świadczeniami emerytalnymi lub rentowymi, jest on opodatkowany podatkiem osobowym od osób fizycznych, i nie musi składać dodatkowego zeznania podatkowego. Wyliczony przez KRUS podatek jest podatkiem należnym, który zapłacić musi emeryt lub rencista.

Oczywiście emeryci i renciści jeśli zechcą, mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym osobiście. Dzieje się tak, jeśli emeryt podejmie decyzję o rozliczaniu się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Drukiem właściwym dla takiej czynności będą formularze PIT-36 lub PIT-37. W zeznaniu powinien zostać zawarty przychód, jaki podatnik otrzymał w minionym roku. Emeryci mogą także korzystać z ulg podatkowych oraz przekazywać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.