[Uwaga] PIT-11 otrzymujemy do końca lutego 2018

Z ostatnim dniem lutego 2018 roku upływa termin do przesłania druku-informacji w postaci PIT-11. Druk taki sporządzany jest przez płatników i jest podstawowym dokumentem, niezbędnym do prawidłowego sporządzenia właściwego druku PIT-37 przez pracowników. Jeśli w ciągu roku pracowaliśmy w różnych miejscach, od każdego pracodawcy otrzymamy osobną informację PIT-11.

Termin do przekazania PIT-11 przez płatnika upływa z dniem 28 lutego 2018 roku. Jednocześnie jest to także ostatni dzień na przesłanie tego dokumentu do urzędu skarbowego, ale tylko w formie elektronicznej. Wersja papierowa musi być przesłana jeszcze do końca stycznia.

PIT-11 jest dokumentem przesyłanym przez płatnika (rozumianego oczywiście jako pracodawca) do podatnika, aby ten mógł sporządzić roczne zeznanie podatkowe PIT-37. Należy pamiętać o tym, że PIT-11 odnosi się do wynagrodzeń faktycznie wypłacanych wyłącznie w ciągu roku podatkowego, nawet jeśli było to wynagrodzenie zaległe, za rok poprzedni lub ostatni jego miesiąc. Wliczamy środki otrzymane lub postawione do jego dyspozycji przez cały rok 2016.

Na druku PIT-11 nie są wykazywane przychody pracowników zwolnionych od podatku. Wiąże się one miedzy innymi z kwotami będącymi ekwiwalentami pieniężnymi za użytkowanie np. własnych narzędzi bądź sprzętu, które są niezbędne podczas wykonywania czynności niezbędnych do sfinalizowania określonych prac. Wpisuje się w to także kwoty wliczone w koszty wyjazdów służbowych. Zadaniem płatnika jest wykazanie na druku PIT-11 informacji o przychodach uzyskiwanych przez podatnika, które wynikają ze stosunku pracy i zostały zwolnione z podatku PIT, w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.