Nowelizacja przepisów odnoście fałszowania faktur VAT

Zapowiadany przez rząd jeszcze w zeszłym roku kurs na „uszczelnienie systemu podatkowego” przybiera na sile. Prezydent RP podpisał 13 lutego 2017 roku nowelizację Kodeksu karnego oraz szeregu pozostałych ustaw, w celu wbudowania w krajowy system porządku prawnego nowych narzędzi do walki z wyłudzeniami budżetowymi podatku VAT, oraz naliczonych tym sposobem kwot. Przepisy wejdą jednak w życie dopiero z dniem 1 marca 2017 roku.

A zatem nowelizacja przepisów staje się faktem, a co za tym idzie karalne będzie szczególne dokonywanie czegoś, co nazywamy tzw. fałszem materialnym, a co za tym idzie zafałszowanie faktycznej kwoty należnej dla skarbu państwa. W myśl tak znowelizowanego przepisu art. 270a karze podlegać będzie podrabianie oraz przerabianie dokumentu fizycznego faktur VAT, w przypadkach gdy ciężka do określenie będzie wysokość należności publicznoprawnej, a co za tym idzie wprowadzenie w obieg tak zafałszowanego dokumentu, używanego jako autentyczny. Sprawcy takiego stanu rzeczy grozi kara pozbawienia wolności, w przedziale od minimum 6 miesięcy do aż 8 lat – dla faktur, których wartość przekroczy pięciokrotność kwoty określanej jako mienie wielkiej wartości. Szczególnie karalna będzie regularność w dokonywaniu takiego czynu – tutaj czas kary będzie minimalnie wynosił do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadkach „mniejszego kalibru” kara zakłada czas do lat 2, bądź też karę ograniczenia wolności lub zapłacenie grzywny.

Wśród karalnych przestępstw zwrócono uwagę na tzw. fałsz intelektualny, który w myśl art. 271a kodeksu karnego powinien zostać powiązany z ogólną wartością towarów oraz usług, pojawiających się na fakturach, zamiast kwoty pomniejszenia należności publicznoprawnej, w przypadku gdy ta właśnie jest zamierzonym celem takiego postępowania.

Najnowsze regulacje mają na celu także walkę z przestępczością zorganizowaną, których działalność ma negatywne skutki dla budżetu państwa – w przypadku faktur na towaru lub usługi, gdzie wartość łączna jest większa niż dziesięciokrotność kwoty, określającej mienie wielkiej wartości. Tutaj minimalne kary zakładają 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście od wszelkich przewidzianych przez ustawodawcę kar jest możliwość ochrony – mamy tutaj na myśli odwołanie się do instytucji czynnego żalu, czy też poprzez określone działanie na rzecz naprawy szkód, jakie odniósł w ten sposób budżet. Eksperci zwracają uwagę, że takie działanie prowadzi także do dezintegracji grup przestępczych.