NIP czy PESEL ? – czyli o identyfikatorach podatkowych więcej

Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym jest: Elektroniczna forma wypełniania zeznania podatkowego może być dla podatnika dużym udogodnieniem.

Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy i płatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy. Identyfikatorem podatkowym jest: Elektroniczna forma wypełniania zeznania podatkowego może być dla podatnika dużym udogodnieniem. Każdy rozliczający się w tym systemie posiada specyficzny identyfikator podatkowy, którym może być: Numer PESEL – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL. Osoba taka nie może prowadzić działalności gospodarczej, nie jest także zarejestrowanym podatnikiem rozliczającym się od towarów i usług. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą lub są podatnikami rozliczającymi się od towarów i usług. Ten rodzaj identyfikatora obowiązuje płatników składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.