PIT-37 – jak wypełnić?

W obecnych czasach dostępność usług przez Internet jest standardem. Dzięki temu istnieje możliwość nie tylko ograniczenia wszelkich formalności do minimum ale gwarantuje także oszczędność czasu oraz kosztów wynikających z wniesienia opłat pocztowych, czy z dotarcia do urzędu skarbowego. Wszystko to możliwe jest do wykonania za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.

Pomysł rozliczenia zeznania podatkowego PIT przez internet, mimo że jest to najprostsza, najszybsza oraz darmowa forma złożenia zeznania rocznego nie każdemu przypada do gustu.  Sieć internetowa umożliwia wypełnienie i wysłanie PIT-u bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca, w którym aktualnie przebywa podatnik, bez konieczności przygotowywania dokumentów w formie papierowej, dodatkowego ich kopertowania oraz przekazywania do właściwego Urzędu Skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność dokumentów składanych przez podatników a także gwarantuje bezpieczeństwo ich przesyłania.
Opinie specjalistów do spraw bezpieczeństwa sieciowego powinny uspokoić wszystkich mających wątpliwości co do potencjalnego ryzyka i niebezpieczeństwa.
Mimo iż przy wysyłaniu przez Internet zeznania podatkowego, nie jest wymagany podpis cyfrowy, to zdaniem ekspertów poziom bezpieczeństwa jest tu porównywalny z bezpieczeństwem sklepów internetowych. Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko, że ktoś włamie się do systemu i wykradnie dane, ale z drugiej strony rozliczenie roczne PIT, które zostało wysłane listem poleconym również może paść łupem złodziei.
Gdyby ktoś wpadł na nikczemny pomysł, i chciałby narobić nam kłopotów w Urzędzie Skarbowym i podając się za nas chciał wysłać przez Internet nasz PIT wraz z zeznaniem finansowym niezgodnym ze stanem faktycznym, nie miałby łatwego zadania. Oszust musiałby posiadać nie tylko wszystkie dane identyfikacyjne podatnika za którego się podszywa takie jak NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, itp., ale również musiałby prawidłową kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok poprzedni. Bez tej informacji próba oszustwa, podjęta na przykład przez „życzliwego sąsiada”, na szczęście się nie powiedzie.
Aby skorzystać z możliwości wysłania deklaracji podatkowej PIT – 37 należy:

 • posiadać dostęp do Internetu,
 • przygotować dane, które dają możliwość zabezpieczenia autentyczności składanej deklaracji,
 •  PESEL,
 • NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 •  imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 •  kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2017 rok.

Podstawową zaletą aplikacji umożliwiającej wypełnienie zeznań podatkowych jest możliwość wypełniania wielu różnych zeznań, także dla różnych podatników. Istnieje możliwość zapisywania oraz edytowania danych wprowadzonych do deklaracji PIT – 37. Po wysłaniu w prosty sposób podatnik może sprawdzić status i wydrukować potwierdzenie.
Powyższe dane pozwalają na zabezpieczenie autentyczności składanej deklaracji.
Podczas wypełniania deklaracji PIT – 37 należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • Błędy literowe w części dotyczącej danych identyfikacyjnych i adresowych – dane te należy podawać precyzyjnie,
 • Wskazywać właściwy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP – należy zwrócić uwagę aby nie był to np. NIP płatnika z informacji PIT – 11.

Po wysłaniu zeznania podatkowego PIT przez Internet należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), ponieważ jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia pit-u w urzędzie skarbowym. Zwykle można go wydrukować już po kilku minutach od wysłania deklaracji podatkowej PIT. Jest to ważny dokument, który odpowiada pieczątce podbijanej na tradycyjnym wydruku i jest potwierdzeniem, że dokonaliśmy obowiązkowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
Istnieje wiele korzyści jakie wynikają ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej. Należy wymienić wśród nich przede wszystkim:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska,
 •  otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Programy, które umożliwiają wypełnienie i wysłanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszystkich danych wprowadzonych do serwisu dzięki wykorzystaniu połączenia szyfrowego.
Dane są bezpiecznie przechowywane na serwerach, które gwarantują, że żadne powierzone informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.