Ile czasu Urząd skarbowy ma na wypłacenie zwrotu Podatku

Po złożeniu deklaracji PIT podatnik powinien spodziewać się zwrotu podatku. Podatek zostanie wypłacony, jeżeli nie podlega zaliczeniu na bieżące i zaległe zobowiązania podatkowe lub też na wniosek rozliczającego nie zostanie przeznaczony na przyszłe zobowiązania podatkowe. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W interesie podatnika leży zatem jak najszybsze złożenie […]

Po złożeniu deklaracji PIT podatnik powinien spodziewać się zwrotu podatku. Podatek zostanie wypłacony, jeżeli nie podlega zaliczeniu na bieżące i zaległe zobowiązania podatkowe lub też na wniosek rozliczającego nie zostanie przeznaczony na przyszłe zobowiązania podatkowe. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W interesie podatnika leży zatem jak najszybsze złożenie deklaracji PIT. Zwrot podatku może nastąpić na trzy sposoby:

  • przelewem na wskazany przez podatnika rachunek bankowy
  • poprzez osobisty odbiór gotówki w kasie urzędu skarbowego
  • przekazem pocztowym.

Najdogodniejszą formą zwrotu podatku dochodowego jest pierwsza z wymienionych wyżej możliwości, czyli przelew na konto bankowe. Wiąże się to z pewnymi korzyściami, takimi jak:

  • brak dodatkowych opłat, które występują w przypadku przekazu pocztowego
  • krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku
  • miar praktyczny – podatnik nie musi czekać na listonosza ani iść na pocztę czy do urzędu skarbowego w celu odbioru pieniędzy stanowiących kwotę zwrotu podatku.