E-deklaracja PIT-37

Jak wysłać e-deklarację w PIT-37?

E-deklaracja PIT-37 2017/2018

Zeznanie podatkowe składane za rok 2017 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć możliwość zweryfikowania, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało wypełnione przez osobę do tego upoważnioną upoważniona.
Przed wypełnieniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie następujących danych identyfikacyjnych:

Do właściwego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat:

Jeśli podatnik korzysta z przysługujących mu ulg podatkowych, powinien również odpowiednio wcześniej przygotować rachunki, dokumenty i inne dane niezbędne przy wypełnianiu rozliczenia.


Jakie oprogramowanie jest potrzebne, aby móc złożyć deklarację (zeznanie/wniosek) przez Internet?

Pobierz program do PIT -37

Program do PIT-37


Dokumenty można złożyć wykorzystując udostępnioną przez Ministerstwo Finansów aplikację e-Deklaracje Deskop bądź interaktywny formularz PDF z wtyczką (plugin). Do złożenia zeznania podatkowego można również wykorzystać każde inne oprogramowanie, które współpracuje z systemem e-Deklaracje.
Do pracy z aplikacją e-Deklaracje Desktop wymagane jest zainstalowanie następujących składników do systemu operacyjnego:


Do właściwej pracy z aplikacją e-Deklaracje Desktop niezbędny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:


Do pracy z wtyczką (plug-in) wymagane jest:

Czego potrzebuje podatnik aby przekazać formularze PIT za pomocą e-Deklaracji?


Jedyne co jest wymagane aby przesłać deklaracje PIT  drogą internetową, oczywiście poza odpowiednim programem umożliwiającym takie rozliczenie, to wysokość przychodu podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Kwota ta ma służyć do autoryzacji podatnika składającego zeznanie podatkowe PIT.

W jaki sposób posłać zeznanie PIT przez Sieć korzystając z odpowiedniego programu?
Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik tworzy swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat:

kolejnym krokiem jaki należy poczynić jest dołączenie stosowne uzupełnienie, które także należy odpowiednio przygotować. W momencie, gdy podatnik uznaje, że jego zeznanie jest już gotowe, powinien nacisnąć przycisk "e-Deklaracje" znajdujący się na pasku narzędzi okna deklaracji. Następnie w okienku, jakie się pojawi należy wpisać kwotę przychodu za poprzedni rok podatkowy i kliknąć ikonkę "Wyślij". Po pewnym czasie zeznanie będzie już przekazane do Urzędu Skarbowego. Wówczas podatnik będzie miał możliwość zapisania Potwierdzenia Urzędowego Odbioru dokumentu przez Urząd Skarbowy.

Czego potrzeba aby przesłać zeznanie podatkowe PIT do Urzędu Skarbowego wykorzystując drogę elektroniczną?
Do wysłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą: