E-deklaracja PIT-37 2017/2018

Zeznanie podatkowe składane za rok 2017 drogą elektroniczną nie wymaga kwalifikowanego e-podpisu. Stąd też Urząd Skarbowy musi mieć możliwość zweryfikowania, czy dane zeznanie podatkowe rzeczywiście zostało wypełnione przez osobę do tego upoważnioną upoważniona.
Przed wypełnieniem e-deklaracji należy przygotować się na podanie następujących danych identyfikacyjnych:

 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • numer PESEL – jeśli podatnik ten numer posiada,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu podatkowym bądź rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składany jest dokument w formie elektronicznej.

Do właściwego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat:

 • uzyskanych w trakcie roku przychodów,
 • kosztów uzyskania przychodów,
 • potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Jeśli podatnik korzysta z przysługujących mu ulg podatkowych, powinien również odpowiednio wcześniej przygotować rachunki, dokumenty i inne dane niezbędne przy wypełnianiu rozliczenia.

Jakie oprogramowanie jest potrzebne, aby móc złożyć deklarację (zeznanie/wniosek) przez Internet?

Dokumenty można złożyć wykorzystując udostępnioną przez Ministerstwo Finansów aplikację e-Deklaracje Deskop bądź interaktywny formularz PDF z wtyczką (plugin). Do złożenia zeznania podatkowego można również wykorzystać każde inne oprogramowanie, które współpracuje z systemem e-Deklaracje.
Do pracy z aplikacją e-Deklaracje Desktop wymagane jest zainstalowanie następujących składników do systemu operacyjnego:

 • środowisko uruchomieniowe Adobe AIR,
 • wtyczka do przeglądarek internetowych Flash Player w minimalnej wersji 9.0.115,
 • program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4,

Do właściwej pracy z aplikacją e-Deklaracje Desktop niezbędny jest jeden z następujących systemów operacyjnych:

 • systemy z rodziny Windows: Windows 7, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise including 64 bit editions, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 i SP3, Windows XP SP2 i SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server,
 • systemy x rodziny Mac OS X: Mac OS X 10.4.11 lub Mac OS X 10.5.4 i 10.5.5,
 • systemy z rodziny Linux: Fedora 8 lub nowszy, Ubuntu 7.10 lub nowsze, openSUSE 10.3 bądź ewentualnie nowszy.

Do pracy z wtyczką (plug-in) wymagane jest:

 • komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista lub 7) oraz skonfigurowanym dostępem do Internetu,
 • program do odczytu dokumentów PDF Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4,
 • pobrana ze strony MF wtyczka do programu Adobe Reader (zainstalowana w systemie),
 • pobrane ze stron MF formularze deklaracji:
 • PIT – 16A,
 • PIT – 19A,
 • VAT – 7,
 • VAT – 7K,
 • VAT – 7D,
 • PCC – 3 zeznań:
 • PIT – 28,
 • PIT – 36,
 • PIT – 36L,
 • PIT – 37,
 • PIT – 38,
 • PIT – 39,
 • PIT – 16,
 • UPO.

Czego potrzebuje podatnik aby przekazać formularze PIT za pomocą e-Deklaracji?

Jedyne co jest wymagane aby przesłać deklaracje PIT  drogą internetową, oczywiście poza odpowiednim programem umożliwiającym takie rozliczenie, to wysokość przychodu podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Kwota ta ma służyć do autoryzacji podatnika składającego zeznanie podatkowe PIT.

W jaki sposób posłać zeznanie PIT przez Sieć korzystając z odpowiedniego programu?
Korzystając z odpowiedniego programu, podatnik tworzy swoje zeznanie krok po kroku. Należy na początku uzupełnić wymagane informacje na temat:

 • podatników,
 • sumy przychodów,
 • kosztów otrzymania przychodów,
 • sumy wpłat na podatek od dochodów,
 • sumy wpłaconych składek ZUS,

kolejnym krokiem jaki należy poczynić jest dołączenie stosowne uzupełnienie, które także należy odpowiednio przygotować. W momencie, gdy podatnik uznaje, że jego zeznanie jest już gotowe, powinien nacisnąć przycisk „e-Deklaracje” znajdujący się na pasku narzędzi okna deklaracji. Następnie w okienku, jakie się pojawi należy wpisać kwotę przychodu za poprzedni rok podatkowy i kliknąć ikonkę „Wyślij”. Po pewnym czasie zeznanie będzie już przekazane do Urzędu Skarbowego. Wówczas podatnik będzie miał możliwość zapisania Potwierdzenia Urzędowego Odbioru dokumentu przez Urząd Skarbowy.

Czego potrzeba aby przesłać zeznanie podatkowe PIT do Urzędu Skarbowego wykorzystując drogę elektroniczną?
Do wysłania dokumentu do Urzędu Skarbowego niezbędne będą:

 • uważne sprawdzenie treści zawartej w wysyłanej deklaracji,
 • w przypadku zeznań składanych wspólnie przez małżonków, wymagane jest złożenie do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty) pełnomocnictwa małżonka na formularzu UPL – 1 (jeżeli podatnik w dniu przesłania zeznania za rok 2011 posiada ważne pełnomocnictwo UPL – 1 lub upoważnienie ZAS – E, nie ma potrzeby ponownego składania formularza UPL – 1),
 • dostęp do Internetu.