Dokument UPO – Urzędowe Poświadczeniem Odbioru. Statusy, oznaczenia

Dokument UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną.  UPO jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet.  Stanowi potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego. Co ważne, dokument ten jest nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, […]

Dokument UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną.  UPO jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet.  Stanowi potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego. Co ważne, dokument ten jest nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Brak statusu 200

Wysyłając deklarację PIT przez internet, może się okazać, że deklaracja otrzyma status inny niż status 200. Oznacza to, że deklaracja została sporządzona błędnie lub że wystąpił problem z jej wysłaniem do urzędu skarbowego. Deklaracja składana przez podatnika może uzyskać jeden z poniższych statusów:

  • Status 200 – oznacza, że deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPO.
  • Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnienie jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłki.
  • Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje, np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną.
  • Status 412 – dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  • Status 414 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu, wykazanej w deklaracji za rok poprzedni.