Czyj PIT wypełni Urząd Skarbowy

Z dniem 24 lutego 2017 roku zmieniają się przepisy odnośnie wypełniania druków PIT przez podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników. W ramach uchwalonej nowelizacji przewidziano, że osoba może sama wybrać czy chce osobiście dokonać rocznego rozliczenia podatku, czy też dokonać za nią ma tego skarbówka. Przenosząc jednak ten obowiązek na urzędników możemy zadecydować, czy odliczone będą także przysługujące nam z tego tytułu ulgi, przysługuje także prawo do przekazania darowizn na organizacje pozarządowe.

Temat wypełniania druku PIT przez urzędników powracał z roku na rok. Tym razem jednak klamka zapadła, a dalszym zmianom w ustawie przyjrzy się Senat. Projekt takich zmian w jej treści został niemal jednomyślnie uznany za dobre rozwiązanie, przy czym tylko trzech posłów wstrzymało się od głosu. Poparcie dla takiego rozwiązania zgłosiło także sejmowe biuro legislacyjne.

Jak stwierdził sprawozdawca prac komisji finansów publicznych, zaprowadzone zmiany w ustawie mają na celu znaczne ułatwienie przeciętnemu podatnikowi skomplikowanej procedury składania PIT wraz z załącznikami. Szczególnie ważne jest to ważne dla osób składających popularny druk PIT-37, gdzie uzyskiwane dochody pochodzą wyłącznie od płatnika (pracodawcy), bądź też w od organu rentowego. Mimo dość dużej powszechności darmowych programów do rozliczania i poradników jak wypełnić roczną deklarację, wiele osób ma kłopoty z rozliczeniem preferencyjnym, odliczeniem ulg czy odpisaniem 1% na OPP. W jego opinii głównym celem zaprowadzonych zmian jest „uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (…) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych” i w związku z tym obcięcie kosztów związanych z całą procedurą pobrania podatku dochodowego przez państwo od podatników.

Politycy wskazują także, że za znacznym uproszczeniem procedury podatkowej nie idzie odjęcie możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na organizacje pozarządowe. Z takiego przywileju, po wcześniejszym zgłoszeniu do skarbówki, będą mogli korzystać zarówno pracownicy, jaki i emeryci oraz renciści. Nowelizacja wchodzi w życie od 15 marca 2017 roku. Wciąż jednak mamy możliwość pozostania przy dotychczasowej formie rozliczenia, decyzja należy zatem do nas.