Zostało niewiele czasu. Wypełnij PIT już dziś!

Do 30 kwietnia podatnicy składają druki PIT za zeszły, 2017 rok. Jest to ostateczny termin dla tych z Was, którzy rozliczają się z przychodów osiągniętych w ramach prowadzonej firmy (PIT-36), pracujących i otrzymujących wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika (PIT-37), osiągających przychody w ramach obrotu papierami wartościowymi (PIT-38) oraz zbywających w ciągu pięciu ostatnich lat nieruchomość, lub prawa do niej (PIT-39).

Jak zainstalować Program PIT 2017/2018?

Dzięki szybko postępującej cyfryzacji mediów, a co za tym idzie procedur urzędowych i urzędów administracji publicznej, otrzymujemy możliwość rozliczenie rocznego zeznania podatkowego PIT 2017/2018 poprzez dedykowany program komputerowy. Nasz program komputerowy PIT to jedna z najszybszych, zaprojektowanych z myślą o przeciętnym podatniku aplikacja dostępna zarówno w trybie online (czyli bezpośrednio z tej strony internetowej), jak i w formie programu komputerowego, instalowanego na dysku domowego PC.

Rozliczasz PIT za 2017 rok? Pamiętaj o przekazaniu 1% od dochodu

Rozliczając zeznanie dowolne zeznanie PIT, takie jak PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 za zeszły rok podatkowy 2016, możemy wciąż przekazywać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Dotyczy to wszystkich dochodów, jakie podatnicy uzyskiwali na terenie naszego kraju….

Błędnie wypełniłem PIT. Jak mam dokonać korekty?

Jakie najczęstsze błędy popełniają Polacy w trakcie wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT? Najczęstsze są nieprawidłowe odliczenia przysługujących ulg podatkowych i brak niezbędnych załączników. I oczywiście klasyczny – brak podpisu! To te najpopularniejsze niedopatrzenia, jakich dopuszczają się podatnicy.

Księża też płacą podatki

Osoby duchowne, które pełnią funkcje duszpasterskie i osiągają przychody z opłat związanych z tymi funkcjami, mają obowiązek zapłaty podatku. Jest to podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych

Obowiązek zgłoszenia darowizny od najbliższych

Otrzymując darowiznę pieniężną od osoby zaliczanej do grona najbliższych, można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do grona najbliższych zalicza się osoby wymienione w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie są to małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

PIT-11A i PIT-40A. Rozliczanie emerytów i rencistów przez KRUS

Zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych pobierane są przez odpowiednie jednostki KRUS. Dzieje się tak w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym. W minionym roku kwota potrącanych zaliczek na podatek dochodowy wynosiła 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę. Od tego odliczana była kwota 46 zł i 33 gr. […]

Ile czasu Urząd skarbowy ma na wypłacenie zwrotu Podatku

Po złożeniu deklaracji PIT podatnik powinien spodziewać się zwrotu podatku. Podatek zostanie wypłacony, jeżeli nie podlega zaliczeniu na bieżące i zaległe zobowiązania podatkowe lub też na wniosek rozliczającego nie zostanie przeznaczony na przyszłe zobowiązania podatkowe. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W interesie podatnika leży zatem jak najszybsze złożenie […]

Dokument UPO – Urzędowe Poświadczeniem Odbioru. Statusy, oznaczenia

Dokument UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną.  UPO jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet.  Stanowi potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego. Co ważne, dokument ten jest nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, […]